Afiber vet hvor mye lokale lag og foreninger betyr for nærmiljøene, enten om det er innen idrett, kultur eller annet.

Som den lokale TV og bredbåndsleverandøren ønsker Afiber å dele ut 50 000 kroner hvert år til lag og foreninger som leverer på følgende: Lokal bidragsyter, engasjerende og inkluderende

helthvit

Vi deler ut 50.000 kr til lokale lag & foreninger!

Finalister 2023

Øyestad helselag

Øyestad helselag er et lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen og har vært i sammenhengende drift siden lokallaget ble stiftet i 1911. 

På nettsiden til Nasjonalforeningen for folkehelsen står det følgende om formål: «Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Våre mål er å fremme folkehelsen, finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. 

Vi jobber for aktuelle og fremtidsrettede oppgaver som har betydningen for folkehelsen.

Arendal Røde kors Hjelpekorps

Arendal Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon som driver aktivt i Arendal og omegn med rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Kleine Karer Sports Klubb

Kleine Karer Sports Klubb har et geografisk nedslagsfelt som strekker seg fra Grimstad i sør, til Holt i nord., som spiller fotball for å ha det gøy, få beveget seg litt, og ikke minst for det sosiale.

Klubbens formål er:

Å holde eldre ungdom i form
Å drive med flere aktiviteter, som et alternativ til godstolen
Å arrangere aktiviteter og sosiale treff

Vi trener hver torsdag kl 20:00 på Arendal Idrettspark. Her er det bare å møte opp. Det er alltid flotte forhold og massevis av frisk luft på kunstgresset.

Medlemskap i klubben koster latterlig lave kr 200,- pr år.
Bivirkninger av medlemskapet er god form, nye venner og artige sammenkomster.

Hvem kan søke?

Under har vi satt opp noen søknadskriterier for å søke om støtte fra Afiberfondet.

 • Søker må være et lag, en forening eller en organisjasjon som er registret i enhetsregisteret.
 • Søkeren må holde til i Østre Agder, gamle Aust- Agder.
 • Søkeren som fyller ut skjema må være over 16 år.

Hvem får støtte?

Fondet fordeles slik:

 1. premie kr 25.000
 2. premie kr 15.000
 3. premie kr 10.000
 • En jury leser gjennom alle søknader og velger ut 3 finalister. Finalistene er garantert å få tildelt støtte.
 • Vinnerne blir varslet via e-post.
 • Afiber legger ut en sak om hver finalist på sine Facebook sider.
 • Laget eller foreningen som klarer å skape mest engasjement rundt sitt bidrag (via delinger, likes og kommentarer, får henholdsvis 1, 2 og 3 plassen.
 • Støtten utbetales innen 30 dager etter vinneren er kåret.

Afiber er en lokal aktør med kontor i Arendal sentrum. Vi tenker langsiktig for å nå målet om å bli den foretrukne leverandøren av fiberbaserte tjenester i hele regionen (gamle Aust-Agder). 

Vårt mål er å være den lokale tilbyderen som yter den beste servicen, har det beste produktet og som kjenner regionen og dens innbyggere best. Vi har nå 10 000 husstander tilknyttet vårt fremtidsretta fibernett i gamle Aust Agder. 

Med på laget har vi Altibox som tjenesteleverandør på TV og Internett. Se www.afiber.no for mer informasjon om oss.

SØKNADSFRIST
1.DESEMBER

SØKNADSFRIST
1.DESEMBER

SØKNADSFRIST
1.DESEMBER

Søk for ditt lag og forening her